Strona główna

SOW

        Specjalny Ośrodek Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Lublinie, ul. Dolna 3-go Maja 4 jest niepubliczną placówka oświatową dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną, a także z ADHD i Autyzmem (od 7 do 23 roku życia). Placówka pełni funkcje internatu dla uczniów realizujących obowiązek szkolny na terenie Lublina.

        Ośrodek prowadzi wieloprofilowy, kompleksowy program wspomagania rozwoju dziecka z globalnymi dysfunkcjami rozwojowymi w wymiarze opieki całodobowej, równolegle wspomagając funkcjonowanie rodziny dziecka.

        Nasz Ośrodek realizując opiekę nad dzieckiem ściśle współpracuje ze szkołą, oraz wszystkimi jednostkami zainteresowanymi dobrem dziecka, służąc jednocześnie wsparciem jego rodzinie w wymiarze określonym indywidualnymi potrzebami.

        Współpraca placówki z rodziną zakłada stały kontakt kadry pedagogicznej z rodzicami, zarówno w kontekście planowania i realizowania terapii dziecka, jak i potrzeb płynących od rodziny i poszczególnych jej członków. Celem oddziaływań jest nie tylko rozwój społeczno-emocjonalny i intelektualny dziecka, ale również prawidłowe funkcjonowanie rodziny i kształtowanie pozytywnych więzi jej członków ze sobą wzajemnie, ze społeczeństwem a przede wszystkim z samym dzieckiem.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty naszej placówki.