czerwony1 czerwony2

SZKAPLERZ  MĘKI  PAŃSKIEJ

zwany SZKAPLERZEM CZERWONYM

 Historia objawienia

Szkaplerz Męki Pańskiej zwany Szkaplerzem Czerwonym został objawiony Siostrze Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Apolonii Andriveau /czyt. Andriwo/ dn. 26 lipca 1846r. Było to w Troyes,
we Francji. Oto świadectwo przekazane przez samą S. Apolonię:

         Gdy modliłam się wieczorem w Kaplicy, zauważyłam Chrystusa Pana odzianego w długą szatę koloru purpury oraz błękitny płaszcz. Ale nie była to już twarz znużona bólami zadanymi w pretorium, jaką widziałam kilka dni przedtem w czasie Mszy Św. Było
to uosobienie piękna. Pan Jezus trzymał w prawej ręce Szkaplerz szkarłatny. Na jednej stronie Szkaplerza był przedstawiony Zbawiciel ukrzyżowany; u stóp Krzyża narzędzia Jego bolesnej Męki. Dostrzegłam również słowa:

ŚWIĘTA MĘKO PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA ZBAW NAS.
Na drugiej stronie Szkaplerza widniało Najświętsze Serce Jezusa i Maryi, a pomiędzy nimi był Krzyż, wokoło napis:

NAJŚWIĘTSZE  SERCE  JEZUSA  I  MARYI  STRZEŻCIE  NAS.

         Po kilku dniach zobaczyłam ten sam obraz. W dniu podwyższenia Krzyża Św., raczył mi Pan Jezus powiedzieć: „Ci, którzy nosić go będą, dostąpią w każdy piątek odpuszczenia zupełnego swych win, oraz wielkie pomnożenie Wiary, Nadziei i Miłości”.

        

Papież Pius IX 25 czerwca 1847r.  roku zatwierdził kult Szkaplerza Męki Pańskiej i upoważnił wszystkich kapłanów Zgromadzenia Misji do poświęcania i rozdawania wiernym tego Szkaplerza.

Posłannictwo Czerwonego Szkaplerza

           W świecie niewiary, głoszenie Tajemnicy o Zbawieniu, które dokonało się przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najważniejszym naszym zadaniem.

          Czerwony kolor Szkaplerza Męki Pańskiej ma nam przypominać Boską Krew przelaną na zbawienie świata a także Miłość, przez którą ta krew została przelana na zadośćuczynienie bożej sprawiedliwości.

           Chrystus ukazuje nam Swoje Serce oraz Serce Swej Matki, aby wzruszyć nasze serca i otworzyć je na tę niepojętą Miłość Bożą. Módlmy się więc codziennie: NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA I MARYI STRZEŻCIE NAS.

           Posłannictwo Szkaplerza Męki Pańskiej to ciche naleganie do nawrócenia, jakie powinno się w nas nieustannie dokonywać, jako odpowiedź na Miłość Zbawiciela.

          Poprzez Krzyż ta Miłość Miłosierna i przebaczająca jest nam nieustannie ofiarowywana, nawet w przypadku naszej słabej wiary, czy też odejścia od Boga. Podczas jednego z wielu objawień S. Apolonia usłyszała z ust Matki Bożej delikatną skargę: „Świat ginie, bo nie myśli o Męce Jezusa Chrystusa. Czyń wszystko co możesz, by o niej myślał, by się zbawił”.

         Przesłanie to skierowane jest do nas wszystkich: do mnie, do Ciebie, a poprzez nas do naszych bliźnich.