Specjalny Ośrodek Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Lublinie jest niepubliczną placówka oświatową dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a konkretnie z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem lub zespołem Aspergera (od 7 do 24 roku życia).

W w szczególnych przypadkach mogą być przyjęte dzieci z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym (7-18 lat). Placówka pełni funkcje internatu dla uczniów realizujących obowiązek szkolny na terenie Lublina.


Ośrodek prowadzi wieloprofilowy, kompleksowy program wspomagania rozwoju dziecka z globalnymi dysfunkcjami rozwojowymi w wymiarze opieki całodobowej, równolegle wspomagając funkcjonowanie rodziny dziecka. Realizując opiekę nad dzieckiem, ściśle współpracujemy ze szkołą oraz z jednostkami zainteresowanymi dobrem dziecka.


Współpraca placówki z rodziną zakłada stały kontakt kadry pedagogicznej z rodzicami, zarówno w kontekście planowania i realizowania terapii dziecka, jak i potrzeb płynących od rodziców. Celem oddziaływań jest nie tylko rozwój społeczno-emocjonalny i intelektualny dziecka, ale również prawidłowe funkcjonowanie rodziny i kształtowanie pozytywnych więzi jej członków ze sobą, ze społeczeństwem, a nade wszystkim z samym dzieckiem.


Od trzech lat Ośrodek prowadzi również zajęcia indywidualne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD). Mogą w nich uczestniczyć dzieci od 2 – 3 roku życia do chwili rozpoczęcia nauki w szkole.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty naszej placówki.