Grupy chłopców są niezwykle energiczne i kreatywne. W ich skład wchodzą dzieci i młodzież z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, a także chłopcy w normie intelektualnej z zespołem Aspergera lub z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym. Pomimo różnic w funkcjonowaniu wychowanków możliwe jest prowadzenie zajęć dostosowanych do ich indywidulanych. Odbywa się to w małych grupach.


Chłopcy rozpoczynają każdy dzień wcześnie, pełni zapału do nauki, zabawy i pracy. Poranki w Ośrodku mają swój określony plan, tak aby sprawnie przygotować się do wyjazdu do szkoły: zadbać o poranną toaletę i własny wygląd, zjeść śniadanie, przygotować niezbędne rzeczy do szkoły oraz pozostawić swoją sypialnię w nienagannym porządku.
Po powrocie ze szkoły czas wypełniają obowiązki, ale także chwile swobodnej zabawy i „nic nie robienie”. Popołudnie to czas na indywidualną naukę i grupowe zajęcia w zespołach wychowawczych. Nauka łatwo przychodzi i angażuje każdego, jeśli łączy w sobie elementy zabawy, a wychowanek do pomocy ma osobę dorosłą. W czasie zajęć chłopcy zdobywają nową wiedzę, utrwalają to czego już się nauczyli, ćwiczą umiejętności niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie i w różnych grupach. Niepostrzeżenie – zaciekawieni zadaniami – przełamują nieśmiałość, upór, niechęć przed podejmowaniem aktywności. Uczą się zgodnie współpracować i respektować ustalone zasady.


Bazę ośrodka tworzy m.in. duży plac zabaw i ogród. W otoczeniu przyrody łatwiej o wyciszenie i odpoczynek. Chłopcy bardzo chętnie spędzają czas wolny na świeżym powietrzu oraz angażują się w troskę o porządek na całym terenie. Wieczorami po całym dniu obowiązków, ale też zabawy, chłopcy udają się na modlitwę wieczorną, którą bardzo chętnie samodzielnie prowadzą.
Chłopcom przez całą dobę towarzyszą wychowawcy, którzy swą opieką, ciekawymi propozycjami zajęć i aktywności poza Ośrodkiem oraz obecnością, pomagają każdemu wychowankowi stać się zwycięzcą nad swoimi ograniczeniami i odkrywcą nowych możliwości.