Grupa dziewcząt to wychowanki z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym oraz w normie intelektualnej z występującym zagrożeniem niedostosowaniem społecznym. Dziewczęta realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły zawodowej. Wychowanki zostały podzielone na dwie grupy wg sprawności i ich potrzeb. Opiekę nad grupą stanowi trzech wychowawców. Głównym jej celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb intelektualnych, psychicznych, społecznych i zdrowotnych, rozwijanie umiejętności samoobsługowych, kształtowanie postaw umożliwiających właściwe funkcjonowanie w życiu społecznym. Stosowana jest zasada indywidualizacji – zależnie od potrzeb i możliwości każdego dziecka udzielana jest stosowna pomoc. Część wychowanek potrzebuje większego wsparcia i motywacji do realizowania wymagań edukacyjnych.

Wychowanki realizują obowiązek szkolny w różnych szkołach na terenie Lublina. Po powrocie ze szkoły udzielane jest im wsparcie w zakresie odrabiania prac domowych i przygotowania się do lekcji. Dziewczęta mają możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań poprzez uczestniczenie w zajęciach dodatkowych. Celem tych zajęć jest: rozwijanie zdolności artystycznych, manualnych, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, właściwych postaw społecznych i relacji z rówieśnikami. Prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne oraz rozwijające umiejętności samoobsługowe. Dziewczęta zachęcane są do aktywnego spędzania wolnego czasu. Ośrodek posiada dobrze wyposażoną siłownię oraz boiska, gdzie jest możliwość korzystania ze sprzętów sportowych, gry w piłkę siatkową, nożną czy w kosza. Po lekcji grupa dziewcząt udaje się do kaplicy, na wspólną modlitwę, gdzie wychowanki włączają się i zgłaszają swoje intencje.

Ponad to w Ośrodku odbywają się liczne uroczystości z udziałem dzieci. Organizowane są wieczory filmowe, na których prezentuje się filmy DVD o właściwych postawach i wartościach. Grupa uczestniczy także we wspólnych wyjściach na spacer, do kina, teatru, czy na koncert. W Ośrodku organizowane są także wycieczki do innych miast, pikniki integracyjne oraz wiele innych atrakcji.