Karnawał już za nami! Środa Popielcowa ze swoją nadzwyczajną Liturgią wprowadza nas i zachęca do podjęcia drogi nawrócenia naszego serca ku Bogu. Wychowankowie wraz z kadrą uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej w naszej kaplicy przez ks. Piotra, duszpasterza z parafii katedralnej. Mieliśmy również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. A więc droga Wielkiego Postu rozpoczęta... idźmy razem za Chrystusem dźwigającym Krzyż ku Zmartwychwstaniu.