Kochani Wychowankowie, Drodzy Rodzice! Współpracownicy i Przyjaciele !

Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! ALLELUJA! Niech ta PRAWDA mocno wyryje się w naszym sercu, niech opromienia każdy nasz dzień.Z niej, jak ze źródła, czerpmy siłę i moc do codziennego kroczenia drogą Bożych Przykazań. Wszystkim życzymy głębokiej wiary, niezachwianej nadziei i gorącej miłości. POKÓJ WAM! – mówi Zmartwychwstały Jezus. Niech JEGO POKÓJ wypełnia nasze serca! Z darem modlitwy przy pustym grobie –


Wspólnota Sióstr Miłosierdzia