Strona główna

Dla rodziców

KODEKS PLACÓWKI PRZYJAZNEJ RODZICOM

 1. Rodzice z ufnością oddają do naszej placówki swój największy skarb – dziecko. My – dyrekcja, wychowawcy i cały personel –wyrażamy wolę współpracy z rodzicami, tak, aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki rozwoju dla dzieci.
 2. Będziemy starali się poznać oczekiwania rodziców. Są one dla nas wskazówką, jak organizować pracę Ośrodka. Zadowolenie rodziców jest miarą jakości naszej pracy.
 3. Będziemy uważnie słuchali informacji rodziców o potrzebach ich dzieci i o warunkach, które będą najlepiej sprzyjały rozwojowi naszych wychowanków.
 4. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Będziemy się starali realizować program wychowawczy z poszanowaniem wartości uznawanych w rodzinach naszych wychowanków.
 5. W trakcie pracy coraz lepiej poznajemy naszych wychowanków. Będziemy rzetelnie i obiektywnie informować rodziców
  o postępach dzieci. Będziemy przekazywali rodzicom informacje
  o postępach dzieci nie ukrywamy żadnych problemów, omawiamy je z rodzicami po to, aby wspólnie lepiej je rozwiązywać.
 6. Będziemy uprzejmi, życzliwi i delikatni. Wiemy jak rodzice głęboko przeżywają zarówno sukcesy, jak i porażki swoich dzieci.
 7. Widzimy bardzo wiele miejsca dla współpracy z rodzicami. Chcemy, aby rodzice dobrze czuli się w naszym Ośrodku, by znaleźli tu miejsce, tworzyli grupę ludzi, którzy mają podobne problemy i mogą się wzajemnie wspierać.
 8. Rodzice mają prawo wypowiadać się na temat wszystkich spraw dotyczących ich dzieci i Ośrodka. Uwagi rodziców staną się dla nas wskazówką do stałej poprawy naszej pracy.
 9. Rodzice powinni znać i rozumieć program pracy placówki. Ich wkład w wychowanie i rozwój dziecka przyczyni się do lepszych efektów uzyskiwanych przez dzieci.
 10.  Rodzice i wychowawcy mają wspólny cel:

TWORZENIE WARUNKÓW DO JAK NAJPEŁNIEJSZEGO ROZWOJU DZIECKA.

 

W S P Ó Ł P R A C A  JEST WARUNKIEM I DROGĄ DO SUKCESU DZIECI.