Strona główna

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Święta Edukacji Narodowej grupa chłopców pod okiem wychowawców przygotowała miłą niespodziankę w postaci przedstawienia "Jezus rozmawia z dziećmi". Krótki spektakl nawiązywał do fragmentów Pisma Świętego Nowego Testamentu. Dzieci zadawały pytania Jezusowi jak mają radzić sobie w trudnych, często niezrozumiałych dla człowieka sytuacjach. Jezus jako nauczyciel-przyjaciel składa swe życie za uczniów–przyjaciół, a to z kolei staje się wzorcem chrześcijańskiej posługi. Każdy nauczyciel wie, że codzienna praca przewodzenia i przekazywania wiedzy jest darem z samego siebie. Tak czynić to sięgać rejonów tajemnicy modlitwy jako skupienia, uwagi i samoofiary. W tym rozumieniu siebie, jako nauczyciela przekaz wiedzy nie staje się instrumentem władzy nad uczniem. Wiedza jest tutaj raczej gnosis, niż tylko zbiorem nabytych faktów. Kiedy nauka świadomie jest tak przekazywana, wówczas nie staje się ona nigdy wyrazem manipulacji i wykorzystania drugiej osoby. Jeżeli nauczyciel będzie w kontakcie ze swoją własną tożsamością, – czyli będzie człowiekiem modlitwy – wówczas zawsze użyje swej władzy „dla” kogoś zamiast „przeciw” komuś.